Prijs Huize Vosseslag :De woning kan gehuurd worden voor een weekend, midweek, per week, veertien dagen of maand. De huurprijs bedraagt 100 euro per dag.


De kosten voor de schoonmaak bedragen  50 euro.


De kosten voor verwarming, gas, electriciteit, water en vuilzakken bedragen 10 euro per dag.

 

De uren van aankomst worden steeds afgesproken  bij de verhuring. De uren van vertrek bij de overhandiging van de sleutels.  


Contactpersonen Huize Vosseslag :

Hebt u nog vragen of wil u reserveren, u kan altijd, via e-mail, terecht bij de volgende contactpersoon

 

Paul Vanhoof

Kanariestraat 23

2400 Mol


Tel.: 014/31.32.62          gsm: 0497/46.97.89Contract:

De verhuurders, de heer en mevrouw Vanhoof, geven in huur aan de huurder het woonhuis, gelegen Driftweg 141A, 8420 De Haan, voor volgende periode: van..........................15.00 uur tot .............................10.00 uur.

Het huis is geschikt voor maximaal 13 volwassenen. Tevens stellen wij als voorwaarde dat de huurder minimum 21 jaar oud is, en dat deze gedurende de gehele huurperiode aanwezig is in de woning voor begeleiding van jongeren en of kinderen, die eventueel in de woning verblijven. Gelieve een kopie van uw identiteitskaart te bezorgen bij de ondertekening van het contract.

Beschrijving van de verhuurde woning:

Gelijkvloers: Vooraan bevindt zich een grote living (straatkant). Deze kan gebruikt worden als speelkamer. Vervolgens beschikt u over een wasplaats met wasmachine en droogkast. Daarachter vindt u de badkamer met bad, afzonderlijke douche en dubbele lavabo. Er is een apart toilet.  Hierna bevindt zich een tweede woonkamer met open keuken (volledig ingericht met gasfornuis, koelkast, kleine diepvriezer, afwasmachine, microgolfoven en bakoven. Vanuit deze plaats kijkt u op een zonnig terras en kleine tuin. Verder beschikt u nog over een aparte fietsenberging en bergplaats. De woning is voorzien van een barbeque.

1°Verdieping:  Hier bevinden zich 4 slaapkamers en WC.

2°Verdieping: Deze telt 2 slaapkamers, WC en ruime badkamer (twee aparte douche's en twee lavabo's).

Privé parkeerplaats: achter de woning. Eventuele extra wagens dienen geparkeerd te worden op de parkeerstrook langs de weg, rechtover de woning.     

De verhuurder biedt de woning aan en de huurder aanvaardt het goed in de staat zoals het zich bevindt, in goede staat van onderhoud, veiligheid en bewoonbaarheid.

2.Bestemming en gebruik.

a.De woning is enkel bestemd voor bewoning op basis van tijdelijke verhuring. De huurder kan van deze woning geen hoofdverblijfplaats maken. Elke wijziging door de huurder aan de bestemming of het gebruik van de woning is niet toegestaan.

b.De vakantiewoning "Huize Vosseslag" heeft 13 slaapplaatsen en voorzieningen voor maximaal 13 volwassenen. Het is niet toegestaan om de woning met meer volwassenen dan het vermelde aantal personen te bewonen.

c.Staat van de woning: de verhuurde woning wordt voor de ingebruikname

volledig gepoetst en in een nette staat gebracht. Bij het verlaten van de woning dient de woning terug in een nette staat afgeleverd te worden (opgeruimd staat netjes).Bij het voor de eindschoonmaak vermelde tarief  gaan we ervan uit dat u zelf voor vertrek, zonodig alles op zijn plaats terugzet, de afwas gedaan is en de gebruikte huishoudelijke apparatuur is schoongemaakt en u de bedden achterlaat, zoals u ze gevonden heeft. Indien dit niet in orde blijkt te zijn en er extra schoonmaakkosten ontstaan, zullen deze middels de borg aan de huurder worden doorgerekend.

d.Tevens bevestigt de huurder het verhuurde goed en zijn inhoud in alle situaties zal behandelen als een goede huisvader. Dit betreft o.a. het sluiten van de ramen en deuren bij wind en of regen, het afsluiten van de woning bij afwezigheid, de elektrische toestellen (wasmachine, droogkast, oven, radio en televisie)  uit te schakelen, wanneer deze niet gebruikt worden. Indien erinbreuken worden vastgesteld of er overlast veroorzaakt wordt voor de buurtbewoners, behoudt de verhuurder zich het recht voor om het contract met onmiddellijke ingang te verbreken.

3.Overdracht en onderverhuur

Het is de huurder niet toegestaan zijn rechten over te dragen noch de woning te verhuren aan derden.

4.Betaling en voorwaarden.

a.De huurprijs staat vermeld op de pagina "prijzen".

Alvorens een boeking definitief wordt, dient het voorschot betaald te worden. Het restant van de huurprijs dient minimum 4 weken voor de ingebruikname van de woning betaald te worden. De borg en de kosten voor de eindschoonmaak dienen

betaald te worden bij de overhandiging van de sleutels.

b.De verplichting van de verhuurder om toegang tot de woning te verschaffen, wordt uitgesteld tot de huur, de borg en kosten voor de eindschoonmaak volledig betaald is en het huurcontract ondertekend is in het bezit van beide partijen.

c.Bij niet tijdige betaling is de huurder in verzuim. De verhuurder stelt hem of haar hiervan schriftelijk of via e-mail op de hoogte. Hij heeft dan alsnog de mogelijkheid om het verschuldigde bedrag binnen de 7 dagen te voldoen. Indien de betaling ook dan uitblijft, wordt het huurcontract geannuleerd op de dag van verzuim. Het vooruitbetaalde bedrag, zijnde voorschot, geldt dan als annuleringskost. 

d.Indien de huurovereenkomst binnen de 4 weken voor de dag van aanvang tot stand komt, moet onmiddellijk de gehele huurprijs worden voldaan.

e.De verhuurder behoudt zich het recht de overeenkomst op te zeggen wegens zwaarwichtige omstandigheden. In dat geval wordt de huurder zo snel mogelijk op de hoogte gesteld van de annulering van het huurcontract en zal deze binnen twee weken na annulering de reeds betaalde huur teruggestort krijgen. Bij eenzijdige opzegging door de huurder worden reeds betaalde bedragen nooit terugbetaald!

5.Verbruik en kosten.

Verwarming, elektriciteit,water en huisvuilzakken:  10 euro per dag.

Bed- en keukenlinnen zijn niet voorzien in de huurprijs, alsmede de eindschoonmaak.

Te voorzien bedlinnen: laken, kussensloop en dekbedovertrek.

Afmetingen eenpersoonsbed: 

Afmetingen tweepersoonsbed:

6.Huurwaarborg.

a.Om een goede afloop van het huurcontract te verzekeren, betaalt de huurder een huurwaarborg, zijnde 250,00 euro (zegge tweehonderd vijftig euro) aan de verhuurder, alvorens hij de woning in gebruik mag nemen. De huurwaarborg wordt betaald bij overhandiging van de sleutels van de woning.

b.De verplichting van de verhuurder om toegang tot de woning te verschaffen wordt uitgesteld tot de huurwaarborg volledig is betaald. Bij gebreke van betaling zal de overeenkomst op de ingangsdatum als ontbonden worden beschouwd. De huurwaarborg staat volledig los van de te betalen huur.

c.De kosten voor de eindschoonmaak en de verbruikskosten dienen eveneens betaald te worden bij de ontvangst van de sleutels.

d.Wanneer er geen schade is verricht, zal de huurwaarborg onmiddellijk na de huurtermijn worden terugbetaald door de verhuurder aan de huurder.

7.Aansprakelijkheid van de huurder.

a.De huurder is aansprakelijk voor de schade aan de vakantiewoning aangebracht door hemzelf en of door zijn reisgenoten, medevakantiegangers dan wel bezoekers. Hij is gedurende de huurperiode verantwoordelijk voor de woning en hij verplicht er zich toe de woning netjes en schoon te houden.

b.Het is de huurder niet toegestaan om meer of andere personen onder te brengen, dan die vermeld staan op het contract. Het is de huurder ook toegestaan om kleine huisdieren in de woning onder te brengen mits toestemming verhuurder. Het is verboden  te roken in de woning. Bij inbreuk mag de verhuurder de huurder weigeren.

c.De huurder is verantwoordelijk voor alle vormen van schade inclusief aan inboedel zoals op het einde of na de verhuurperiode door de verhuurder wordt vastgesteld.

d.In geval van schade wordt de huurwaarborg onmiddellijk na het verstrijken van het contract terugbetaald na het verrekenen van de schade en of eventuele kosten.

8.Verantwoordelijkheid bij ongevallen en inbraak

a.De verhuurder is niet verantwoordelijk voor ongevallen, die in en of rondom de woning gebeuren.

b.De huurder is verantwoordelijk voor diefstal van en schade aan de inboedel als de diefstal gebeurt zonder sporen van inbraak. Bij diefstal zonder sporen van braak, bijvoorbeeld, door het niet afsluiten van ramen en of deuren bij afwezigheid, is de huurder aansprakelijk voor de geleden schade.

9.Varia.

a.Eventuele drukfouten in dit contract, onze website of andere formulieren en documenten zijn onder voorbehoud.

b.De verhuurder is onder geen enkele voorwaarde aansprakelijk voor ontstane schade aan alle betrokken personen of roerende en onroerende goederen. De huurder doet hierbij afstand van verhaal tov de verhuurder.

c.Op deze huurovereenkomst is uitsluitend  het Belgische recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit de huurovereenkomst zullen in eerste aanleg beslecht worden door de bevoegde rechtbank in België.

Naam van de huurder: ........................................................................

Adres van de huurder:..........................................................................

Telefoon van de huurder:............................GSM:...................................

   Handtekening huurder*                                       Handtekening verhuurder

     *Gelieve te vermelden   "gelezen en goedgekeurd"

Gelieve het voorschot , zijnde.....................euro  te storten op rekening  IBAN   : BE97 2300 1739 5049  van de heer en mevrouw Paul Vanhoof    voor ..................................... .

Gelieve het saldo, zijnde .............................euro te storten op rekening IBAN:   BE97 2300 1739 5049 van de heer en mevrouw Paul Vanhoof.

Gelieve  hieronder de namen en geboortedatum te vermelden van de personen, die in de vakantiewoning zullen verblijven:

1...........................................................2.....................................................

3...........................................................4.....................................................

5...........................................................6.....................................................

7...........................................................8.....................................................

9...........................................................10...................................................

11.........................................................12..................................................

13.........................................................14..................................................

15.........................................................16..................................................

voor.................................. .

Gelieve één exemplaar, volledig ingevuld terug aan ons te bezorgen.  Van zodra wij het voorschot ontvangen hebben, wordt uw boeking definitief. 


Terug naar boven of startpagina.